Locatie: Enschede
Periode: 2020 - 2021

Zorg

Onderhoudsplan De Twentse Zorgcentra

Door zorgvuldige inspecties en verwerking hiervan tot uniforme rapportages is de onderhoudsstatus van een grote vastgoedportefeuille in kaart gebracht. Dat is vertaald naar de investeringsbehoefte zodat het huisvestingsplan kan worden onderbouwt met financiële gegevens. Dat is wat wij hebben gedaan voor De Twentse Zorgcentra (DTZC).

Aanpak

In het najaar zijn wij gestart met de inventarisatie van de onderhoudsstatus van de vastgoedportefeuille van De Twentse Zorgcentra. De opdrachtgever had de specifieke wens om een gedegen onderbouwing te hebben van de onderhoudsbudgetten. Voordat de volledige uitvoering begon is er een pilot rapportage opgesteld. Na overleg en bijstelling met de klant is een definitief format gekozen.

Uitvoering

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. De Twentse Zorgcentra heeft meer dan 80 locaties in eigendom en daarnaast nog een groot aantal huurlocaties. Binnen de huisvestingsorganisatie is cliënt tevredenheid een belangrijk onderwerp, en speelt het duurzaamheidsbeleid ook een grote rol.

Met die kennis in het achterhoofd heeft ExploitatiePartners het vraagstuk opgepakt. Een lastige variant was natuurlijk de toegankelijkheid in het kader van geldende Corona maatregelen, maar door goede afstemming en korte lijnen is er alom tevredenheid over de aanpak. De grote diversiteit in bouwjaar en bouwstijl, van jaren zestig woningen tot splinternieuwe zorgcentra, in combinatie met zorgomgeving maakt de opdracht tot bijzonder.

Vervolg

De huidige onderhoudsconditie is in kaart gebracht en de benodigde onderhoudsactiviteiten zijn volledig uitgewerkt in een meerjaren onderhoudsplan. De organisatie wil daarnaast voldoen aan de wettelijke duurzaamheidsdoelstellingen, hierdoor wordt het MJOP verder uitgebreid met onderhoudsactiviteiten die van toepassing zijn op de EED audit plicht.

Aan de hand van de meerjaren onderhoudsplanningen heeft DTZC het uitvoeringsjaarplan vastgesteld voor het komende jaar. De onderhoudsactiviteiten die in dit jaarplan zijn opgenomen worden het komende jaar door DTZC uitgevoerd. Aansluitend wordt het uitgevoerde onderhoud door ExploitatiePartners verwerkt in de meerjaren onderhoudsplannen. Op deze wijze behoudt DTZC een actueel onderhoudsplan met oog op de toekomst.

Ook geïnteresseerd in onze diensten op het gebied van onderhoudsmanagement, laat het ons dan weten en we lichten het graag aan u toe!

Geleverde diensten

Inspectie onderhoudsconditie

Verduurzaming

Jaarlijkse actualisatie meerjaren onderhoudsplannen

Wim

Neem contact op

“Van standaard inspectie tijdens de pilotfase, naar een maatwerkoplossing tijdens de uitvoeringsfase.”

Wim Cazemier - Inspecteur NEN2767 Bouwkunde

Resultaten

Maatwerkrapportage

Inzicht in huidig onderhoud

Inzicht in duurzame verbeteringen