Locatie: Twente
Periode: 2020 - 2021

Zorg

Onderhoudsplan De Twentse Zorg centra

Door zorgvuldige inspecties en verwerking hiervan tot uniforme rapportages is de onderhoudsstatus van een grote vastgoedportefeuille in kaart gebracht. Dat is vertaald naar de investeringsbehoefte zodat het huisvestingsplan kan worden onderbouwt met financiële gegevens. Dat is wat we deden voor de Twentse Zorg Centra (DTZC).

Aanpak

In het najaar zijn wij gestart met de inventarisatie van de onderhoudsstatus van de gebouwen van de Twentse Zorgcentra. De opdrachtgever had de specifieke wens om meer onderbouwing te hebben van de onderhoudsbudgetten. Voor dat de volledige uitvoering begon is er een voorbeeld rapportage opgesteld. Na overleg en bijstelling met de klant is een definitief format opgesteld.

Uitvoering

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. De Twentse Zorgcentra heeft meer dan 80 locatie in eigendom en daarnaast nog een groot aantal huurlocaties. Binnen de huisvestingsorganisatie is client tevredenheid een belangrijk onderwerp, en speelt het duurzaamheidsbeleid ook een grote rol.

Met die kennis in het achterhoofd heeft ExploitatiePartners het vraagstuk opgepakt. Een lastige variant was natuurlijk de toegankelijkheid in het kader van geldende Corona maatregelen maar door goede afstemming en korte lijnen is er alom tevredenheid over de aanpak. De grote diversiteit in bouwjaar en bouwstijl, van jaren zestig woningen tot splinternieuwe zorgcentra, in combinatie met zorgomgeving maakt de opdracht tot bijzonder.

Vervolg

De huidige onderhoudsconditie is in kaart gebracht en het benodigd onderhoud is volledig uitgewerkt en met zowel een integraal investeringsplan als ook een locatie gebonden onderhoudsplan. De organisatie wil daarnaast voldoen aan de duurzaamheidsmaatregelen dus wordt het MJOP nu uitgewerkt met activiteiten van de erkende maatregelen lijst.

En dan begint het echte onderhoud pas, de experts van ExploitatiePartners helpen dan ook om het MJOP in de praktijk te gebruiken. Voor DTZC is een cyclus uitgewerkt waarmee de focus op onderhouden en verduurzamen is gelegd, dit door de geplande activiteiten goed voor te bereiden, aan te besteden en de kwaliteit te bewaken. Hierna wordt de mutatie opgenomen in de database en uiteindelijk meegenomen in de inspectie zodat het preventief onderhoudsplan geactiveerd wordt.

Ook geïnteresseerd in onze diensten op het gebied van onderhoudsmanagement, laat het ons dan weten en we lichten het graag aan u toe!

Geleverde diensten

Inspectie onderhoudsconditie

Verduurzaming

dienstverlening onderhoudscyclus

Wim

Neem contact op

“Van standaard inspectie tijdens de pilotfase, naar een maatwerkoplossing tijdens de uitvoeringsfase.”

Wim Cazemier - Inspecteur NEN2767 Bouwkunde

Resultaten

Maatwerkrapportage

Inzicht in huidig onderhoud

Inzicht in duurzame verbeteringen