Grip op de zaak

Elke organisatie streeft een optimaal gebruik van gebouwen en faciliteiten na. Prettige maar doelmatige werk- en verblijfsruimtes, tegen beheer- en onderhoudskosten die zo gunstig mogelijk zijn gespreid over de korte en lange termijn.

Ben jij verantwoordelijk voor de huisvesting en zoek je naar de juiste balans tussen kosten en gebruikerscomfort?
ExploitatiePartners helpt je in 4 stappen aan grip op de zaak:

Maatwerk is de sleutel

Elk gebouwencomplex, elk bedrijf en elke instelling heeft zijn eigen gebruiksgeschiedenis, cultuur en toekomstbeeld. Daarom vragen we in het startgesprek altijd door naar de achtergronden van jouw vraag aan ons.

Wil jij bijvoorbeeld graag bouwtoezicht? Dan kijken we op welk niveau we dat het beste kunnen uitvoeren. Hoe wordt de registratie vormgegeven? Zijn alle documenten van goed niveau?

 

En hoe zie jij de verhouding tussen preventief onderhoud en reguliere vervanging in de gebruiksfase?

Ons specialisme is voor elke situatie de randvoorwaarden en de kernpunten te onderscheiden. Wat is in jóúw geval essentieel? Waar is het je uiteindelijk om te doen? Grondig doorvragen levert jou uiteindelijk lagere kosten op, en een waardevaster gebouw. Maatwerk, dáár gaat het om.

Gebouw & vastgoed

Facilitair & service

Verduurzamen

PersoneelWij helpen je graag verder

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan contact op en leg ons jouw vraag voor. Wij staan klaar om je verder te helpen.