Verduurzamen

Er is geen ontkomen aan: elke gebouweigenaar en huurder heeft tegenwoordig verplichtingen op het gebied van duurzaamheid. Zo is er bijvoorbeeld de doelstelling dat in 2050 al het gemeentelijk kantoorvastgoed in Nederland maximaal nog 50 kWh per m2 verbruikt. Andere voorbeelden zijn de Informatieplicht energiebesparing, de EED-auditplicht, Energieprestatie-eisen, de transitie naar ‘bijna energie neutrale gebouwen’ (BENG) en per 2023 een verplicht C-energielabel. Al deze duurzaamheidsambities van de overheid zijn goed te verklaren, maar moeten wel worden behaald. Dat vraagt planning en coördinatie.

Hoe kun jij de verduurzaming van jouw gebouwen het beste aanpakken? Ons antwoord: als integraal onderdeel van het MeerJaren Onderhoudsplan. Eén van de eerste stappen daarin is het in kaart brengen van jouw vastgoed en het formuleren van een plan op basis van de gesignaleerde kansen. Zo houd je zicht op fasering van investeringen en de planning die nodig is bij het verduurzamen van jouw vastgoedportefeuille. Natuurlijk kunnen we je ook adviseren over een specifiek verduurzamingsvraagstuk.