Locatie: Savant Zorg, Helmond
Periode: 2022

Zorg

Werken aan een toekomstbestendige Servicedesk

In 2022 staat het team Facilitaire zaken & Inkoop van Savant Zorg voor een grote uitdaging. Sinds een aantal jaren heeft het team een Servicedesk. Deze Servicedesk is gesitueerd in de voormalige postkamer. De Servicedesk bestaat uit twee medewerkers die een groot deel van de operationele werkzaamheden van het team uitvoeren. Beide medewerkers gaan in het jaar 2023 met pensioen. Bij het team Facilitaire zaken & Inkoop en in het specifiek de Servicedesk ontbreekt een duidelijk overzicht van de producten en diensten die worden aangeboden.

Klantvraag

Het team Facilitaire zaken & Inkoop van Savant Zorg heeft behoeft aan een duidelijk overzicht van haar producten en diensten. Met behulp van dit overzicht kan het team de processen analyseren en optimaliseren. Daarnaast heeft het team behoefte aan een gedegen advies over de toekomstige invulling van de Servicedesk.

Aanpak

Bij het onderzoek voor Savant Zorg zijn we begonnen door een overzicht te creëren van de behoeftes binnen het team Facilitaire zaken & Inkoop. Uit deze analyse is gebleken dat er veel behoefte is aan meer duidelijkheid, daarnaast heerst er een grote onzekerheid door de verschillende uitdagingen die op het team afkomen.

Ook is het belangrijk om aan het begin van een onderzoek een duidelijke situatieanalyse te maken. Op welke wijze is de organisatie ingericht en wat zijn de verschillende taken en verantwoordelijkheden van het team. Dankzij een situatieanalyse krijgt de projectleider een duidelijk overzicht van de diverse stakeholders binnen het project.

Uitvoering

Om een duidelijk beeld te krijgen van de processen is deskresearch ingezet. Hierbij zijn de voor dit onderzoek relevante documenten in kaart gebracht, waarna met behulp van deze documenten een eerste opzet is gemaakt van de procesbeschrijvingen.

Met behulp van deze eerste opzet zijn er meerdere afstemmingsmomenten gepland met de betrokkenen vanuit het team Facilitaire zaken & Inkoop. Tijdens deze gesprekken zijn de procesbeschrijvingen in verder detail uitgewerkt. Ook zijn wensen en knelpunten voor de toekomst in kaart gebracht.

Vervolg

Savant Zorg is geadviseerd om op korte termijn meer duidelijkheid te scheppen ten aanzien van de toekomstige Servicedesk. Om deze duidelijkheid te creëren, dienen er diverse keuzes gemaakt te worden met betrekking tot de toekomstige invulling van de Servicedesk en de producten- en dienstencatalogus. Mogelijke toepassingen zijn in een advies uitgewerkt.

Voor de geadviseerde ontwikkelingen bij Savant Zorg is een globale planning gemaakt. In deze planning zijn de aankomende zes kwartalen weergegeven. Dit is tevens de periode dat de veranderingen in de capaciteit van het team een rol gaan spelen.

Geleverde diensten

Opstellen PDC

Inzicht in Servicedesk

Advies Servicedesk

“Een leuke opdracht om in samenspraak met de opdrachtgever een overzicht te creëren van alle diensten. Vanuit dit overzicht en mijn expertise draag ik mijn steentje bij aan een toekomstbestendige organisatie.”

Ralph van Aken - voormalig Projectleider

Resultaten

Verduidelijking dienstverlening

Inzicht in de Servicedesk

Toekomstbestendige Servicedesk