23 mei 2021

ExploitatiePartners, de voorstelronde

Wat een leuke en positieve reacties hebben we gehad op onze vorige bericht. Ons nieuwe bedrijf en het achterliggende verhaal zijn gepresenteerd en nu gaan we verder met onze bedrijfsvoering, de projecten en onze positionering.

Onze diensten

Een veel gehoorde vraag is:”wat doen jullie precies?” en dat is een logische vraag. Want vastgoed advies of een facilitair project is voor velen een onbekend begrip. Aan ons de taak om invulling aan deze kreten te geven en te laten zien in woord en beeld wat we dan precies doen.

Vraaggericht als we zijn, gaan we medewerkers in de spotlight zetten en hij of zij gaat vertellen wat zijn achtergrond is en wat hij of zij momenteel bij ons in uitvoering heeft. Tastbare mensen met zichtbare diensten, zo willen we het presenteren en waar mogelijk de verbinding leggen met nieuwe opdrachtgevers, nieuwe collega’s of voor ons nog onbekende markten en collega bedrijven.

We

Nog even terug naar het team van ExploitatiePartners, groot door diversiteit en ervaring, (nog) klein in verhouding met collega dienstverleners. En met een ambitie om onze diensten effectief en resultaatgericht in te vullen en de klantvraag centraal te stellen. In dat licht werken we met veel overtuiging aan de persoonlijke doelen, wat wil jij bereiken, wat wil je kunnen leveren en wat heb je daarvoor (van je collega’s) nodig. Met persoonlijkheidstesten, feedbackgesprekken en klantevaluaties zijn we continu de mens achter het advies of de dienst aan het helpen zijn werk nog beter uit te voeren. Om onze diensten goed uit te voeren is er ook een vaste kern van zzp’ers om ons heen die enerzijds onze capaciteit vergroot en die anderzijds ons aanvult op kennis en kwaliteit.

We laten de komende weken de medewerkers zelf aan het woord, zij maken het bedrijf en niet andersom, eens kijken wat dat te weeg gaat brengen.

Terug naar het overzicht

Nienke