Locatie: Emmen
Periode: 2020

Producent ICT-middelen

Inzicht in consequenties van huur of koop

Een grote fabrikant van ICT-middelen zoals laptops huurde 10 jaar lang een bedrijfspand van 6.000m2. Is als volgende stap aankoop van dat pand het beste scenario, wanneer de bedrijfsvoering goed verloopt en de toekomst een zeker perspectief biedt? De directie vroeg ExploitatiePartners een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) te maken.

Aanpak

Voordat we de inspecties startten zochten we afstemming met de opdrachtgever. Het belang van de rapportage is uiteengezet en middels voorbeelden kristalliseerde uit hoe het bedrijf het gebouw zou willen aanpakken. Op basis daarvan kon de inspectie gericht plaatsvinden. Gebreken en toekomstig onderhoud werden in kaart gebracht en onoplosbare gebouweigenschappen onderzocht.

Uitvoering

De inspecteur maakte de rapportage op, samen met een adviseur huisvesting. Met behulp van de NEN2767-systematiek en facilitaire kengetallen werd inzichtelijk gemaakt wat een eigen gebouw voor het bedrijf zou gaan betekenen, in financiële en organisatorische zin.

Vervolg

Het rapport is onderdeel geworden van de bedrijfsstrategie. Het sluit volledig aan op de vraagstelling van het bedrijf en biedt overwegingen om te kiezen voor de huurdersvariant of verwerving in eigendom. De tweede optie geeft meer grip, maar heeft ook organisatorische consequenties.

Geleverde diensten

Analyse & advies

Inspecties

Meerjarenonderhoudsplan

 

 

“Tijdens deze opdracht kon ExploitatiePartners een bijdrage leveren zodat onze opdrachtgever een goede keuze kan maken.”

Resultaten

Inzicht in toekomstige onderhoudskosten

Twee scenario's uitgewerkt, zowel in voor- en nadelen als in financiële zin