27 februari 2021

ExploitatiePartners, de winkel is open…

Hoe gaaf zou het zijn als we vanuit de Draaijer Group een dienstverlenend bedrijf kunnen ontwikkelen in het bekende werkveld Vastgoed en Facilitair bestaand uit vraaggerichte medewerkers? Die vraag stelden wij ons afgelopen najaar.

Normaal zijn wij meer van het interesse tonen dan van het aandacht vragen, maar voor iedereen die wil samenwerken met ExploitatiePartners is het goed om onze bedoeling te lezen. Een idee start met iets dat je leuk vindt, waar je energie van krijgt en waarvan je denkt dat je voor anderen iets kunt betekenen. Dat in combinatie met het werken in teamverband en het bieden van kwalitatieve diensten aan klanten. Sinds dit najaar zijn we aan de slag gegaan met bouwen van onze winkel. Begin 2021 was er direct de vraag van klanten naar dienstverlening van gebouwbeheerders en inspecteurs. Dus moesten we nieuwe mensen zoeken zonder website.

Vastgoed

Op inhoud blijft natuurlijk de verbinding met techniek en gebouwen een hele belangrijke. Met ons huidige team hebben we jarenlange ervaring op dit vlak. Van bouwmanagement tot en met storingsonderhoud, de hele keten is afgedekt.
Waarom de naam ExploitatiePartners? Het antwoord is dat de verantwoordelijken voor de bouw vaak niet degenen zijn die het moeten beheren. En na het bouwproces begint de uitdaging om 30 jaar lang de gebruikers tevreden te houden en de kosten te beperken. En door de bouwfase en de beheerfase optimaal aan elkaar te verbinden willen wij van meerwaarde zijn voor de gebouwbeheerders en eigenaren. Vandaar Partner tijdens de Exploitatie. Overigens vinden wij het prima dat we EP genoemd worden, als we maar genoemd worden!

Facilitair

Wij zijn er van overtuigd dat vastgoed nooit losstaat van het facilitaire proces en andersom. Het zijn andere processen. Vastgoed is een meerjarig proces en facilitaire diensten zijn dagelijkse activiteiten met een repeterend karakter. Om een optimale gebruikerservaring te bereiken, is sturen op het snijvlak tussen gebouwen en facilitair van groot belang. Werknemers van organisaties hebben begrip voor een storing en ook voor overmacht, maar weinigen hebben begrip voor slechte communicatie en het uitblijven van actie.

Vraaggericht

Een kernbegrip waar we vanuit gaan is vraaggerichtheid. We willen onze dienstverlening en kennis afstemmen op de klantsituatie. Dat mag je van ons als dienstverlener verwachten. Geen standaard meerjarenonderhoudsplan (MJOP), maar eentje waar de gebouwbeheerder in de dagelijkse praktijk iets mee doet. Geen basisvoorstel voor het bouwmanagement, maar een afgewogen traject passend bij de kennis, ervaring en het budget van de opdrachtgever.

Medewerkers

Om de winkel goed te runnen en de klanten te bedienen hebben we goede mensen in huis gehaald. Gedreven, vol ambitie, met de nodige humor en met de juiste kennis om invulling te geven aan de vragen van de klant. Wat ons verbindt is enerzijds de passie voor ons werk en anderzijds het willen bijdragen aan een startend bedrijf.

We draaien vele projecten door het gehele land en krijgen positieve reacties van onze opdrachtgevers. Ook benieuwd wat je van onze winkel kunt verwachten? Laat het weten en we leggen het graag uit!

Terug naar het overzicht

Peter