14 april 2021

Huisvesting na corona

Al eens nagedacht hoe straks na de corona periode het thuis en op kantoor werken er uit gaat zien? Veel van ons werk kan gewoon vanuit huis maar samenwerken en ontmoeten zal op kantoor plaats hebben. Het leven op kantoor zal echt gaan veranderen.

Het oude denken bevatte de moraal dat thuiswerken oncontroleerbaar was en werkgevers twijfelden over de productiviteit. Maar met de definitieve intocht van het thuiswerken ontstaat meteen een twijfel over de toekomst van (kantoor)vastgoed. Diverse organisaties laten al weten minder kantoorruimte te willen.

Thuiswerken

Thuiswerken is niet nieuw, moderne kantoororganisaties hebben dit al jaren geleden ingevoerd en medewerkers hadden weinig moeite om vanuit huis en online te werken. Maar sinds de uitbraak van corona hebben ook traditionele bedrijven een ommezwaai gemaakt en hun medewerkers vanuit huis laten weken. Het afwegen is nu begonnen, bedrijven moeten hun balans zien te vinden tussen de financiële voordelen, medewerkers perspectieven en bedrijfsaspecten.

De toekomst

En dan is het voor ons als vastgoedadviseur de vraag wat dit weer betekent. Welke kansen het biedt, welke kennis het vraagt. Ook vanuit facilitair beheer ontstaan nieuwe vragen zoals hoe het beheer van de thuiswerkplekken er aan toe zal gaan en hoe kosten zich zullen gaan verhouden. Op dit moment lijkt het dat de komende jaren een afbouw van kantoormeters zal plaatsvinden. Niet alle huurcontracten lopen tegelijk af en niet alle bedrijven maken zich druk over hun huisvesting want verbouwen en verhuizingen vragen investeringen. Ik denk dat het nog enige tijd duurt voordat het daadwerkelijk tot afstoot zal leiden. Maar plannen en doorrekeningen voor de lange termijn moeten organisaties inzicht geven. Wij zijn in staat dat in kaart te brengen. Wij combineren jouw bestaande huisvestingsvisie met de nieuwe ontwikkelingen en stellen op basis daarvan nieuwe huisvestingsplannen op.

Terug naar het overzicht