31 januari 2024

Terugblik: Zorghuisvesting Congres 27 november

(Foto door Lieke Kooyman)

Op 27 november 2023 werd op het Zorghuisvesting Congres het duurzaamheidskompas van Stichting C23 gepresenteerd. Hét strategische document dat niet alleen structuur biedt, maar ook versnelling teweegbrengt voor de verduurzaming van zorgorganisaties. De presentatie werd gegeven door Emma Rijpstra, duurzaamheidsadviseur en directielid bij ExploitatiePartners.

Elkaar inspireren en motiveren om te verduurzamen

De versnelling van de verduurzaming van de zorg in Nederland heeft een urgent karakter. Om te komen tot inzicht en kennisdeling is Stichting C23 opgericht. De stichting bestaat uit negen zorgorganisaties die samenwerken om te verduurzamen. De deelnemers worden vier jaar lang begeleid en krijgen ondersteuning vanuit Lucrum en Provincie Overijssel bij de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen.

Vanuit Stichting C23 is het duurzaamheidskompas ontwikkeld. “Het duurzaamheidskompas brengt in kaart waar organisaties nu staan en welke stappen er gezet moeten worden om te verduurzamen.” Vertelt Emma. “Zorgorganisaties inspireren en motiveren elkaar om aan de slag te gaan met verduurzamen. Daar zit de kracht van het collectief van C23.”

De zorg verdient een nieuwe fysieke en technologische omgeving waarin de beste zorg, een inspirerende werkomgeving en een optimaal onderzoeks- en opleidingsklimaat kan worden ontwikkeld. Kernpunten daarbij zijn duurzaamheid, energiebesparing en kostenbeheersing.

Eerste goede resultaten zijn zichtbaar

Ondertussen zijn de eerste resultaten zichtbaar, vertelt Emma Rijpstra: “Het is ontzettend leuk om te zien dat er ondertussen al acht à negen zorgorganisaties zijn binnen de groep van C23, die het proces hebben doorlopen en waar goede resultaten zichtbaar zijn.”

Kon je niet aanwezig zijn bij de presentatie? Bekijk hier de slides terug:

Stichting C23 is onderdeel van de Green Deal ‘zorg voor de toekomst’. Lees hier meer over onze missie.

Heb je vragen over Stichting C23? Neem contact op met Emma Rijpstra (e.rijpstra@exploitatiepartners.nl) of Charlotte Rosenkötter (c.rosenkotter@draaijerpartners.nl)

Terug naar het overzicht